2013. október 31., csütörtök

Egy szó

2013. október 29., kedd

The cruel tutelage of Pai Mei

Az én utópiám 2.

Az én utópiám 1

2013. október 26., szombat

Ha tudnék...

2013. október 25., péntek

Az európai értékek és az oktatás

Egy rövid, 10 perces előadást tarthattam ma a Voices of Europe: In Search of a Common Perspective c. nemzetközi konferencián. Nagyjából az alábbiakat mondtam el. (Ez egy vázlat.)

Oktatással foglalkozom és pedagógusképzéssel, én ebből a szempontból szeretnék közelíteni az európai értékek kérdéséhez. Nagyon egyetértek a Ruud Veldhuis álzal felvázolt értékekkel, azzal, hogy a résztvevő állampolgárságot és a demokratikus tapasztalatokat kell az állampolgári nevelés középpontjába állítani. Én - mintegy ennek folytatásaként - arról szeretnék beszélni, hogy Magyarországon milyen változásokra lenne szükség az oktatásban ahhoz, hogy egyáltalán értelmesen lehessen gondolkodni ezekről a kérdésekről.

A rendelkezésre álló rövid időre tekintettel mindössze két tézist szeretnék a figyelmükbe ajánlani.

1. Tévúton járunk, ha az európai polgárok nevelésének terhét kizárólag külön tantárgyak és külön tevékenységek vállára akarjuk helyezni.


Az állampolgári ismeretek, a társadalomismeret nagyon fontos tantárgyak, magam is mindig hirdettem - kevés eredménnyel - a szükségességüket. Talán még fontosabb az iskolai demokrácia és a tanulók öntevékenysége. De az igazi súlypontot egyre inkább az iskola műveltségközvetítő szerepének megújításában látom.

Miért? Onnan kezdeném, hogy az európai értékrend központi elemének én a felelősséget tartom. A felelősségvállalást a közös jövőnkért. Ez nemcsak attitűd kérdése, nagy mértékben kognitív kérdés: képesek vagyunk-e kalkulálni döntéseink következményeivel? Csak akkor, ha a felszín mögé tudunk látni, ha ismerjük a mélyebb összefüggéseket. Enélkül csak irányítható zombik vagyunk, és rohamléptekben távolodunk Európától.

A műveltség közvetítése az iskola legkonzervatívabb feladata, ugyanakkor a mai világban az iskola ezt csak akkor tudja megvalósítani, ha radikálisan megújul, és nem szövegeket tanít, hanem a hagyomány szövegeit összekapcsolja az életproblémákkal. Ez minden tantárgy feladata.

Ez nagy munka a pedagógusképzés számára is. Fókuszálni kell megtanítani a jelölteket, hogy tudják minden egyes témával kapcsolatban, hogy azzal mit akarnak mondani, az hogy kapcsolható magához az élethez. De ehhez sokkal nagyobb tanári szabadságra volna szükség, mint amit az oktatáspolitika ma biztosít az iskoláknak.

2. Nincs európaiság, európai polgárság szociális integráció nélkül.


Magyarország, a magyar nemzet végzetesen darabokra hullik a szemünk láttára. Ennek sok összetevője van, de én most csak a szociális - és az ezzel szorosan összefüggő etnikai - szegregációról szeretnék beszélni. Az ország számos pontján döbbenetes szegénységet tapasztalhatunk, és ehhez szükségszerűen morális züllés társul. Magyarország ma puskaporos hordó, az elkeseredés már ma is több helyen kölcsönös gyűlölködésbe és agresszióba csak át, és kevés kell ahhoz, hogy mindez robbanjon.

Az iskolának meg kell találnia a szerepét ebben a közegben, mert a szegénységből való egyik kitörési pont a tanulás. Ugyanakkor éppen a szegények azok, akik a legkevésbé motiváltak a tanulásra, a legkevésbé ismerik föl ennek a jelentőségét.

Olyan iskolákra van szükség, amelyek vonzóak. Ahová nem kényszerből járnak a gyerekek. És olyan pedagógusokra, akik nemcsak a tantárgyuk szakemberei, hanem az emberi kapcsolatok menedzserei.

De ismét: szabad iskolák nélkül ez nem valósítható meg.

Miért nem jár iskolába?

2013. október 24., csütörtök

Kommunistázás

2013. október 23., szerda

Gyerekforradalmárok

Vasapi i zon

Szárnyas

2013. október 19., szombat

Demokrácia

Nyelvművelés 2.

Nyelvművelés 1.

Félreolvasás

2013. október 18., péntek

Hulló falevél

2013. október 17., csütörtök

Mind theory

Egy film emléke

Nagy célok

2013. október 16., szerda

Szembenézés

2013. október 12., szombat

Melegség és nemzettudat. Első bejegyzésem a politikai homofóbiáról

2013. október 11., péntek

Foci

Szeretet

2013. október 10., csütörtök

Chat history

2013. október 8., kedd

Hír Tv

2013. október 6., vasárnap

Katarzis

Tolsztoj

2013. október 4., péntek

Ganz egal

Gépi fordítás

2013. október 3., csütörtök

Erőszakmentesség

Apokrif

Pedagógusbérek

2013. október 2., szerda

Az emlékezés napszaka