2016. november 24., csütörtök

A diktatúra morális háromszöge

„Merni kell tudni!”
(Kant)
„Tudni kell merni.”
(Sanyi a menzai levesestálnál)

Hogyan lehet valaki jó szívvel az Orbán-rendszer kiszolgálója? Az alábbiakban az ántivilágban szerzett tapasztalataim alapján kísérletet teszek a kérdés megválaszolására. Volt egy mondás a szocializmus éveiben: senki nem lehet egyszerre kommunista, okos és tisztességes. Nevezzük ezt a diktatúra morális háromszögének: e tulajdonságok közül bármelyik kettő minden további nélkül megfér egymással, de a három egyszerre semmiképpen. Egyesek azzal a megszorítással élnek, hogy 1956 vagy – mások szerint – 1968 volt az a fordulópont, amikortól ez a tétel kényszerűen igaz lett, de én azt mondom, az 50-es évek elején vagy a 30-as évek Szovjetuniójában se volt ez másképp, szóval hagyjuk a precízkedést! Nekem tetszik ez a háromszögtétel. Jól van, de én elég sokáig, ami azt illeti, lényegében a rendszerváltásig kommunistának vallottam magam, és hát akkor ez a gondolatmenet nem vet rám valami jó fényt. Ostoba voltam vagy tisztességtelen? Erről szeretnék elmélkedni ebben az írásban.

Könnyebb lenne persze azt mondani, hogy buta voltam. Azért könnyebb, mert akkor a felelősség másra hárítható: becsaptak, megtévesztettek, de most már tisztán látok. A butaság egy adottságom, a tisztesség viszont én magam vagyok, vagy legalábbis olyan tulajdonságom, amelyért felelős vagyok. Csakhogy nem ilyen egyszerű a dolog. Azt hiszem, van olyan, hogy szerzett ostobaság, amit éppenséggel mi generálunk magunknak azzal, hogy nem merünk tisztán látni. A morális kompromisszumok butítanak. Az alábbiakban néhány olyan mechanizmusra hívom föl a figyelmet, amelyek szocializmus évtizedeiben sokunk számára lehetővé tették ezeket a kompromisszumokat.

1. Futás a pénzünk után. A tények makacs dolgok, de néha úgy tűnik, a hiedelmek még makacsabbak. Ha az ember komoly energiákat fektetett abba, hogy fölépítse magában a marxizmus erős várát, minden követ meg fog mozgatni annak érdekében, hogy ne kelljen ezt a várat föladnia. Polányi Mihály a Személyes tudásban három olyan csapdát mutat be, amelyek miatt nagyon nehéz kimenekülni a hiedelmeinkből, sőt minél több okunk volna kimenekülni, annál inkább beléjük gabalyodunk. Az első a körben forgó érvelések csapdája. A zárt gondolatrendszerek olyanok, hogy amikor egy ponton gyengének bizonyulnak, akkor a rendszer egy másik eleme – amellyel kapcsolatban abban a pillanatban nem merülnek fel kételyek – vonható be az érvelésbe. A lényeg, hogy ne az egészről beszéljünk, hanem mindig csak egy részkifogásról, és így ezek a részkifogások egyenként cáfolhatók akkor is, ha a rendszer egésze teljesen hamis. A második csapda Ptolemaiosz trükkje: ha valamit nem tud megmagyarázni a hiedelemrendszerünk, akkor kiegészítő elméleteket alkotunk. Ptolemaiosznál ezek voltak az epiciklusok: hogy a bolygók mozgását körmozgásként lehessen leírni, kiegészítő köröket kellett kitalálni. Hasonlóképp találunk ki ezer magyarázatot arra, hogy adott esetben az elméletünk miért mond kudarcot, csak hogy ne kelljen az elméletet magát feladni. Végül Polányi harmadik csapdája egyszerűen abból fakad, hogy ha a hiedelmünk annyi mindenre magyarázatot tud adni, akkor egyszerűen nincs okunk komolyan megvizsgálni alternatív elméleteket. Sőt, nehezen is értjük meg az alternatív magyarázatokat, mert gondolkodásunk egész más kerékvágásban halad.

2. A referenciaszemélyek jelentősége. Minden hit megszilárdulásában fontos szerepe van annak, hogy számunkra fontos tekintélyszemélyek ugyanazt vallják. Gondolhatunk itt az adott eszmerendszer rég elhunyt szentjeire is, de még fontosabbak a személyes ismerősök, barátok, tanárok és igehirdetők. Ha azok, akikben bízom, akik számomra vonatkoztatási pontot jelentenek, elfogadják ezeket a gondolatokat, és támogatják ezt a rendszert, akkor nekem mi okom lenne arra, hogy szembeforduljak vele?

3. Az alternatíva démonizálása. Ez Churchill bon mot-ja: a demokrácia rossz rendszer, de a többi még rosszabb. Kommunista változata Lukácstól származik: a legrosszabb szocializmus is jobb, mint a legjobb kapitalizmus. A két mondás közül az egyikkel mélyen azonosulok, a másikat rémesnek tartom, de attól még az alapstruktúra ugyanaz: szörnyű lenne, ha nem az lenne, ami van. Ez a gondolkodási séma igazolja a fennálló rendszer minden hibáját. A szocializmus végső válságának időszakában ez akár meggyőző is lehetett, sőt visszamenőleg úgy érezhetjük, igazolást is nyert: Kádár alatt nem volt akkora nyomor, mint ami a rendszerváltás után kialakult. Csakhogy nem tudhatjuk, mi lett volna, ha fennmarad a kádári struktúra. És ez a gondolati hiba mindig felmerül, amikor a lehetséges alternatívák hibáival vagy bűneivel próbáljuk védeni azt, amiben éppen vagyunk.

4. A reformerség illúziója. Igen, ez egy rossz rendszer, rémes rendszer, de vagyunk egy páran, akik jobbak vagyunk. Nem vagyunk azonosak a rendszerrel. Az a felszínre dob sok gazembert és sok ostobát, de éppen ezért van szükség minden értelmesen gondolkodó emberre, hogy ezen a bornírtságon végre úrrá legyünk. Vagy másképpen: az eszmében hiszek, nem a gyarló kivitelezésben, de ahhoz, hogy az eszméből legyen valami, vállalni kell a kivitelezés során felmerülő tévutakat.

5. A hatalom védte bensőség. És végül: az van, hogy hatalomközelinek lenni nem olyan rossz dolog. Lehet abból az embernek forintokban mérhető haszna is, de talán nem is ez a lényeg. Ha alapjában jó fiú vagyok, hasznos közösségi célokra is könnyebben jutok forrásokhoz, segíthetek másokon, és az az igazság, hogy még a másként gondolkodást is jobban tolerálja a hatalom olyan emberek esetében, akik a körön belül vannak.

Mindezeket végiggondolva föl kell tennem magamnak a kérdést: mi lett volna a helyes magatartás számomra Kádár idejében? Teljesen hibás életstratégia volt, hogy párttag, sőt egy időben az MSZMP háttérintézményének munkatársa voltam? Csatlakozni kellett volna a demokratikus ellenzékhez, és illegális munkát kellett volna végeznem? Nem tudom, és azt hiszem, nem is ez a kérdés. Az alapvető morális vétség ugyanis nem ez volt. Merni kellett volna tisztán látni. Ez az a hatalmas és könyörtelen parancs, amellyel ma is szembesülünk a lövészárok mindkét (vagy nem tudom, hány) oldalán.

2016. november 23., szerda

A reklámok új világa

A minap azon vettem észre magam, hogy nem merek megállni egy utcai plakát előtt, mert félek, hogy akkor mindig ilyen reklámok jönnek majd szembe velem a neten.

Új szakasz

Az valami új szakasz lehet az életben, amikor az ember lányai egyre gyakrabban lájkolják a posztjait, és nemcsak a cuki cicákat.

Szamárpad

A gyerekek három padsorban ülnek, éspedig úgy, hogy az elsőben a legjobb teljesítményűek, a másodikban a közepesek, a harmadikban a leggyengébbek. Pisti külön padban ül, mert ő annyira elviselhetetlen. Első évfolyam, 2016. november.

2016. november 21., hétfő

Valami krácia

"Meritokrácia" – írom, de a Chrome helyesírás-ellenőrzője aláhúzza. Szerinte "gerontokrácia". Egyelőre ragaszkodom az eredetihez, mert szerintem nincs igaza, de azért elbizonytalanított.

Leider

Megyek a szokásos bódéhoz a Keletiben. Az eladó hölgy ilyenkor kivétel nélkül valami fontos listán adminisztrál valamit. Most is. -- Egy kávét kérek. -- Nincs kávé -- feleli szinte a szavamba vágva. -- Leider -- teszem hozzá mélán, és Kellér Dezsőre emlékezem.

2016. november 20., vasárnap

Pálinkát kellett volna hozni ehhez a melóhoz. (Avagy: Irina, hozd be a tiszta szeszt!) #azopponensneksekönnyű

2016. november 18., péntek

Ahelyett, hogy politizál

Az egyik legellenszenvesebb mondat az utóbbi napokban: "inkább úsznia kéne ahelyett, hogy politizál". Aki ilyet gondol, nyilván még ilyeneket is gondol: "inkább tanulnia kéne, ahelyett, hogy politizál", "inkább tanítania kéne, ahelyett, hogy politizál", "inkább a csecsemők lázát kéne mérnie, ahelyett, hogy politizál", "inkább imádkoznia kéne ahelyett, hogy politizál", "inkább kéregetnie kéne ahelyett, hogy politizál", stb. Aki ilyeneket gondol, biztos azt is gondolja, hogy a politizálás a politikusok dolga. Édes Istenem, azért ez sok mindent megmagyaráz.

2016. november 16., szerda

Csak egy ötlet

Sütőtök mascarponéval. Csak egy ötlet, de érdemes megfontolni.

2016. november 15., kedd

Amerika Trump alatt

Az amerikai nép szépen újra fogja tanulni az utcai politizálást, és példát fog mutatni a világ többi részének állampolgári bátorságból. Vagy nem.

2016. november 14., hétfő

Hát így

"Fényűző luxusban él..."

2016. november 10., csütörtök

Early life

A 19 éves filmsztárról szóló Wikipédia-cikk első fejezete is persze ez: Early life. 😊

2016. november 9., szerda

Aggódnak értem

– Imre beért már?
– Nem.
– 11 órája nem osztott meg semmit. Nem tudom, merre járhat.

A demokrácia vajon mi?

Újra nekifutok egy korábbi posztomnak. Nem szeretem azt a narratívát, hogy ez a többség akarata, oszt jónapot. Ahhoz, hogy a többségnek akarata legyen, szükség van egy akaratképzési folyamatra, hogy megvalósuljon két dolog: 1. egyáltalán akarjon valamit a többség, 2. rendelkezzék a szükséges információkkal. Ez az empowerment, más néven "helyzetbe hozás". Ha ez nem történik meg, akkor nem beszélhetünk a többség akaratáról, az akarat nélküli emberek döntése pedig kiszámíthatatlan. (Ezért nem lehetett előrejelezni az amerikai elnökválasztás eredményét sem.) Van ennek a gondolatmenetnek valami jelentősége? Szerintem csak annyi, hogy nem az a demokrata, aki "tudja, hogy mit akar a nép", hanem az, aki szóba áll vele.

Arról, hogy mi a demokrácia

Azt gondoljuk, hogy a demokrácia az, ha megkérdezzük a zembereket, mit akarnak, és akkor az lesz. Ebből aztán persze, hogy az következett, hogy a politikusok iparszerűen igyekeznek befolyásolni a zembereket, hogy akarják azt, ami nekik jó. És ez elég jól működik is. Csakhogy a demokrácia nem ez. A demokrácia ez: "a hozzáértő dolgozó nép okos gyülekezetében hányni-vetni meg száz bajunk". A demokrácia egy kommunikációs folyamat, amelyben minden (azaz minél több) érdekelt rész vesz, és amely arról szól, hogy közös értékeinket tiszteletben tartva mi lenne a legjobb megoldás. Ma ezzel szemben az van, hogy a szavazók többsége egyáltalán nem vesz részt ilyen kommunikációs folyamatokban, mert a kutya sem kérdezi a véleményüket. És ezután van pofája azt mondani a politikusoknak, hogy a szavazás eredménye a többség akarata.

History reloaded

Nem a világnak van vége, hanem egy "nagy elbeszélésnek". És nem úgy, hogy bizalmatlanok lettünk vele szemben, hanem úgy, hogy mostantól bárki letromfolhat, ha hivatkozunk rá. Azt mondjuk, emberi jogok, alkotmányosság, jogállamiság, igazságosság, szabadság – azt mondják, ugyan, ez lejárt lemez, nem is tudtad?

Műveltségkép

Műveltségkép az ezredforduló után – ezen a címen tartok előadást mához egy hétre. Vicces, nem? (Mondjuk, eleve a világvégére akartam kihegyezni, és akkor még nem is gondoltam Trumpra. :) )

Kéne valami szuperhős

És hol van ilyenkor Amerika kapitány? Még mindig a jég alatt alszik, vagy mi?

2016. november 8., kedd

Minek a bor? Mulatunk?

Azért én attól nem esnék eufóriába, hogy a Jobbik egy teljesen érdektelen kérdésben legyőzte a Fideszt.

2016. november 7., hétfő

Kelet és nyugat

A tradicionalizmus lényege a formákhoz való ragaszkodás. Van liberális tradicionalizmus is: az alkotmányosság, a jogállamiság hátterében éppúgy egy metanarratíva áll, mint az udvarias viselkedés szabályai vagy a népszokások mögött. A kérdés mármost ez: ha sérülnek az alkotmányosság -- amúgy meglehetősen rigorózus -- szabályai, releváns ellenérv-e, hogy a politikai cselekvőnek egyébként igaza van? Vajon nem ez a retorikai dilemma húzza-e meg a határt kelet és nyugat között?

2016. november 6., vasárnap

Gyászmunka

Elmenni a macskakajás pult mellett... Nem azt mondom, hogy fáj, inkább csak emlékeztet, hogy mekkora a változás.

2016. november 5., szombat

Meghosszabbított vonalak

Hamarosan Budapest Keleti pályaudvarra érkezünk. Átszállási lehetőség a 2-es, 4-es metróra, Szolnok és Győr felé. :o

2016. november 4., péntek

Niemöller

Amikor jöttek a szomszédomért, nem álltam ki mellette, mert nem vagyok a saját szomszédom.

2016. november 2., szerda

A névelő pedagógiai szerepéről

"Minden nevelés eredménye a jól megválasztott névelőtől függ." Gondoltam, linguistic turn a pedagógiában. De nem, csak félreolvasás: nevelőtől.

Gyász

Tizenkét éve nem volt olyan, hogy nincs macska. Hogy egy sincs. A macskatányérok még valahogy ott vannak üresen a földön.