2016. június 20., hétfő

Dehumanizál-e a "melyik" névmás?

Rám lett szólva, én meg elgondolkodtam, és néhány hete ezen gondolkodom. Mondhatjuk-e emberre azt, hogy "melyik"? Vegyük az alábbi párbeszédet!

(1) Légy szíves, segíts az idős hölgynek!
(2) Melyiknek?

Az én nyelvérzékemnek semmi baja ezzel dialógussal, mások szerint viszont ilyet nem mondunk, (2) helyett a helyes válasz ez lett volna:

(3) Kinek?

A kérdésem mármost az, hogy ez utóbbi felfogás az alábbi kategóriák melyikébe illeszkedik:
  1. ún. nyelvi babona,
  2. egy az enyémtől eltérő nyelvváltozat (nyelvérzék) vagy
  3. az emberi méltóság védelme a dehumanizáló nyelvvel szemben, azaz egy a nyelvészeten túlmutató jogos etikai-politikai igény.
Nagyon is lehetségesnek tartom, hogy meg kell hajoljak az utóbbi igény előtt, hiszen a kérdés mintegy darab-darab alapon az említett (idős) hölgyet egy kalap alá veszi egy (vagy több) másikkal, és csak mint egy kategória egy példányát veszi számításba. De azért nézzük meg közelebbről! Előbbi példámat szándékosan egy etikai szempontból érzékeny kontextusba helyeztem. Lássunk egy semlegesebb példát!

(4) Mért nem veszed el a Vass Jenő bácsi lányát?
(5) Melyiket?

Úgy érzem, itt végképp nem érheti szó a ház elejét, de vajon mi a különbség? Annyi különbség biztosan van, hogy itt semmiképpen nem válaszolhatom azt, hogy

(6) Kit?

hacsak nem valami olyasmit akarok mondani, hogy 'Ki a fene az a Vass Jenő bácsi?'. Komolyan próbáltam találni más különbségeket is, de nem találtam.

Eszembe jutott viszont valami más. Teljesen elfogadottnak tűnnek az ilyenféle mondatok (és aligha érheti őket a dehumanizáció vádja):

(7) Melyik diákom lesz ma a legügyesebb?
(8) Melyik lánynak nincs babája?

Azt hiszem, az a lényeg, hogy a "melyik" itt nem önmagában, hanem jelzőként áll: megnevezzük, hogy emberi lényekről van szó. Talán összefügg ezzel, hogy a gyógypedagógiai pc-beszéd újabban nem helyesli a fogyatékosságokra utaló melléknevek főnevesített használatát. Tabusítja például az ilyen kifejezéseket:

(7) a siketek érdekében tett intézkedések,

és ehelyett ezt ajánlja:

(8) a siket emberek érdekében tett intézkedések.

Érthető ez, hiszen (7)-ben úgy beszélünk a siket emberekről, mintha a siketség teljesen meghatározná őket, mintha nem számítana, hogy ők közben családanyák, szakemberek, állampolgárok stb. Ezzel szemben (8)-ban a "siket" egy jelző, bizonyos emberek egyik (és nem feltétlenül meghatározó) tulajdonsága. Ha így van, talán (5)-öt is érdemes lenne módosítani:

(4) Mért nem veszed el a Vass Jenő bácsi lányát?
(5') Melyik lányát?

Most már csak az a kérdés, beljebb vagyunk-e, ha ezt az elvet alkalmazzuk az első párbeszédre is.

(1) Légy szíves, segíts az idős hölgynek!
(2') Melyik (idős) hölgynek?

Hajlok rá, hogy igen.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése